BiBi AoE Club

AoE Trung Việt 2018 | 2vs2 Shang Thuần Tiễn | Chung Kết | Chim Sẻ, BiBi vs Tiểu Thủy Ngư, Đỗ Thánh

Xem lớn hơn X
  • BLV: G_Ver
  • Trung Quốc
  • Ngày 08/07/2018