BiBi AoE Club

BiBi, Tiểu Màn Thầu vs Chim Sẻ, Chipboy 30/06/2016

Xem lớn hơn X
  • BLV: Toạc Nhẫn Nhịn
  • FT: 0-3
  • Ngày 30/06/2016